Forside et|arrow_carrot-2right|9 Markanlæg et|arrow_carrot-2right|9 Hemsö Fästning, Sverige (2019)
Den Kongelige Opera - taganlæg 2021

Solcelleanlæg på jord, 100 kWp – Statens Fastighetsverk (Sverige)

Ultimo 2019/primo 2020 etableres et solcelle-markanlæg ved Hemsö Fästning som en del af rammeaftalen SolarFuture har indgået med den svenske myndighed Statens Fastighedsverk.

Markanlægget placeres på kuperet skov og klippe terræn i Sverige. Solcellepaneler og montagesystemer valgt til at kunne modstå de ekstreme klimaforhold der findes det geografiske område. Etape 2
forventes at blive udført i 2020.

Anlægget er udført med avanceret overvågningssystem. I cafeen ved Hemsö Fästning er der monteret
et stort display så gæsterne kan følge anlæggets produktion

Paneltype: Polykrystallinsk
Antal paneler: 352 stk.
Inverter: 2 stk. 3 faset inverter
Montagesystem: Markanlæg
Panelplacering: Øst/Vest
Panelhældning: 20°
Anlægsareal: 585 kvm
Samlet effekt: 100 kWp
Simuleret årlige effekt: 74.000 kWh