Markanlæg ved Grenaa Varmeværk

Forside et|arrow_carrot-2right|9 Project et|arrow_carrot-2right|9 Grenaa Varmeværk, Etape 1 (7MW)

Grenaa Varmeværk, Etape 1

Jordbaseret Solcelleanlæg (Markanlæg), 7MW

I 2022 leverede SolarFuture et 6,9334 MW solcelleanlæg til Grenaa Varmeværk. Solcelleanlægget består af 12.840 stk. 540W Bifacial moduler. 26 stk. 200 kW inverter samt 2 kiosker. Kioskerne består af 2 stk. 3000 kVA transformer, LV-tavle samt IT-rum. Der blev anvendt mere end 50 km solcellekabel, 1.000m forsyningskabler samt ca. 1.000m HV-kabler og fiber. Anlægget tilslutningspunkt er ca. 600 m fra den nærmeste transformer, hvor der blev etableret en koblingsstation hvorved Grenaa Varmeværks eksisterende transformer blev tilsluttes.
I koblingsstation blev der etableret parkkontrol som varetager kommunikationen mellem solcelleparken og forsyningsselskabet. Anlægget blev ydermere tilsluttes bygherrens store SCADA system, således at Grenaa Varmeværk konstant kan monitorere anlæggets produktion og tilstand.

Den Kongelige Opera - taganlæg 2021
Paneltype: Monokrystallinske BiFacial 540 W
Antal paneler: 12.840 stk.
Inverter: 26 stk. 200kW Huawi invertere
Montagesystem: Markanlæg
Panelplacering: Øst/Vest
Panelhældning: 15°
Anlægsareal: 5 ha
Samlet effekt: 6,6336  MWp
Simuleret årlige effekt: 6.400.000 kWh
Entrepriseform: Totalentreprise Projektansvarlig: Mads Christensen, Direktør Udførelsesansvarlig: Lars Ladekjær, Byggechef