Forside et|arrow_carrot-2right|9 Markanlæg et|arrow_carrot-2right|9 Grenaa Varmeværk (2022)
Den Kongelige Opera - taganlæg 2021

Solcelleanlæg på jord, 11 MW  – Grenaa Varmeværk (2022)

I 2022 leverede SolarFuture et 6,9334 MW solcelleanlæg til Grenaa Varmeværk. Solcelleanlægget består af 12.840 stk.
540W Bifacial moduler. 26 stk. 200 kW inverter samt 2 kiosker. Kioskerne består af 2 stk. 3000 kVA transformer, LV-tavle
samt IT-rum. Der blev anvendt mere end 50 km solcellekabel, 1.000m forsyningskabler samt ca. 1.000m HV-kabler og fiber.
Anlægget tilslutningspunkt er ca. 600 m fra den nærmeste transformer, hvor der blev etableret en koblingsstation hvorved
Grenaa Varmeværks eksisterende transformer blev tilsluttes.
I koblingsstation blev der etableret parkkontrol som varetager kommunikationen mellem solcelleparken og
forsyningsselskabet. Anlægget blev ydermere tilsluttes bygherrens store SCADA system, således at Grenaa Varmeværk
konstant kan monitorere anlæggets produktion og tilstand.

Paneltype: Monokrystallinske 540 W
Antal paneler: 12.840 stk.
Inverter: 26 stk. 200 kW Huawei
Montagesystem: Markanlæg
Panelplacering: Øst/Vest
Panelhældning: 15°
Anlægsareal: 5 ha
Samlet effekt: 6,6 MWp
Simuleret årlige effekt: 6.400.000 kWh
Transformer: 2 stk. 3.000 kVA