Forside et|arrow_carrot-2right|9 Markanlæg et|arrow_carrot-2right|9 Øresundsbroen – Etape 3 (2023)
Den Kongelige Opera - taganlæg 2021

Jordplaceret solcelleanlæg på 2,1 MWp

Etape 3 af Øresundsbroens samlede solcelleinvestering stod klar i maj 2023. Solcelleanlægget er etableret på Peberholm, et knudepunkt i Øresund hvor Danmark og Sveriges elnet mødes, hvor hensyn til motorvej, jernbane og lufthavn skal integreres i projektet og hvor der stilles særlige krav overfor miljøet, da hele Peberholm er udpeget Natura2000 naturområde af EU.

Solcelleanlægget er et led af Øresundsbro Konsortiets strategi for at nedbringe CO2 udledningen og et led af deres rejse mod en klimaneutral drift i 2030.

Paneltype: Monokrystallinske 540 W
Antal paneler: 3.840 stk.
Inverter: 8 stk. 3 faset inverter
Montagesystem: Ballast
Panelplacering: Øst/Vest
Panelhældning: 15°
Anlægsareal: 10.000 m2
Samlet effekt: 2,1 MWp
Simuleret årlige effekt: 1.850.000 kWh
Estimeret CO2 besparelse: 1.480 tons/år