Solcelleanlæg på jord eller mark

Lad SolarFuture være din partner indenfor opførelsen af jord- eller markplacerede anlæg. Vi besidder de rette kompetencer, sætter kundens ønsker i centrum og sammensætter et kompetent hold der har erfaring med opsætning af alle typer solcelleanlæg på mark. 

Fordele ved et solcelleanlæg på jord eller mark

Lang levetid

Solcelle-paneler har en garanteret
levetid på op til 30 år

Optimal m2-udnyttelse

Alle solceller er af nyeste kvalitet og begrænses ikke af orientering

Bedste investeringsprocent

Effekten kan overvåges digitalt 24 timer i døgnet

Jord eller markplaceret solcelleanlæg

Da tilgængeligheden for et jordplaceret anlæg ofte er ideelle, kan omkostningerne reduceres betydeligt. Dette gør at jordplaceret anlæg ofte er den billigste type solcelleanlæg.

Jordplacerede anlæg kan monteres på stativer i op til fem rækker over hinanden. Stativerne fastgøres til fundamenter som placeres i eller oven på jordoverfladen. Fundaments typen er meget afhængig af anlæggets beliggenhed samt markens jordbundsforhold.

I samarbejde med anerkendte rådgivere udarbejder vi nødvendige beregninger og dokumentation for et nøglefærdigt jordplaceret anlæg.

Solcelleanlæg på mark er et af SolarFutures specialer

Som leverandører af jord- og markbaserede solcelleanlæg besidder vi  de rette kompetencer og vi sætter altid kunden og deres ønsker i centrum.

Til hvert markanlæg sammensætter vi et sammentømret hold som gennem flere år har specialiseret sig til at udføre de komplekse opgaver et markanlæg kræver.

Vi uddanner vores medarbejdere, så de altid opererer efter gældende regler og standarder. Vi benytter de nyeste projekterings- og simuleringsprogrammer så vi sikrer at kundens markanlæg producerer den optimale effekt.

Se mark- og jordbaserede anlæg vi har leveret

Herstedvang 10, 2620 Albertslund

CVR: 36456205