Hvem er SolarFuture?

Vi er specialister, vi er visionære og vi lever af kvalitet. Siden vores etablering i 2014, har vi skabt et velkendt brand, en solid base i vores marked – et marked i vækst og vi vækster med

Rådgivning & Projektering

Vi er specialister i solcelleanlæg og kan rådgive i alle projektets faser

Udførelse & Service

Vi opfører solcelleanlæg og leverer efterfølgende serviceeftersyn

Salg af Solceller

Vi importerer og sælger solcellepaneler til installatører og private projekter

SolarFuture – Fremtidens energiløsning

SolarFuture er en specialiseret leverandør af solcelleløsninger på det skandinaviske marked. Siden vores etablering i 2014, har vi skabt et velkendt brand og en solid base i vores marked, som i takt med den grønne omstilling har oplevet en eksplosiv vækst, hvor efterspørgslen efter vores særlige kompetencer er stigende år for år, i både ind- og udland. Vi har ligeledes vækstet betydeligt siden vores etablering, bl.a. med 2 Gazelle-priser i træk i årene 2019 og 2020.

I 2020 har vi ligeledes etableret os som en leverandør på det svenske marked, med oprettelsen af vores søstervirksomhed SolarFuture AB i Sverige

Vi har løbende vækstet i både omsætning og medarbejdere, hvorfor vi i dag har 10 medarbejdere og partnerskaber med etablerede underleverandører med mere end 40 solcelle-montører. 

Fokus på kvalitet & etik

En etisk tilgang til forretning og vores omverden har siden vores etablering ligget dybt i SolarFutures DNA. Derfor er kvalitet, tillid og æstetik nøgleord i vores arbejde, da vi går særligt højt op i kvalitetssikringen igennem alle projektets faser. Fra indledende rådgivning til endelig levering og efterfølgende effekt.

Når vi indleder samtaler med vores kunder om kommende projekter, er vi derfor grundige i kundens behovsafklaring for at kunne skabe det rigtige projekt. Vi tillader os at udfordre kundens behov hvis vi kan se en bedre løsning. Det gør vi fordi vi er specialister indenfor vores felt og fordi vi vil garante den bedste kvalitet i alt hvad vi leverer. Vi tilbyder heller ikke de billigste løsninger på markedet, men gennemregner altid en sikker business case og sikrer projektets rentabilitet flere år frem i tiden.

Vores Mission:

At levere vedvarende energi, gennem effektive solcelleanlæg, til samfundets forsatte grønne udvikling, billigere end traditionelle forsyningsselskaber

Vores Vision:

Vi vil være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner indenfor solcelleanlæg. Som en lønsomhed virksomhed der skaber merværdi for kunde såvel som samfund, vil vi anerkendes for vores høje kvalitet og fremtidssikre løsninger

SolarFutures værdigrundlag:

Vi tænker før vi handler

Vi er etisk bevidste i vores forretning 

Vi holder hvad vi lover

Vi er ærlige og viser respekt

Vi følger opgaven til dørs

Vi er kvalitetsbevidste

Vi sætter en ære i det vi laver

 

Code of Conduct

Etisk Supply Chain Management

Vi har som ledelse af SolarFuture, siden virksomhedens etablering, altid haft et oprigtigt ønske om at drive en virksomhed med en ansvarlig etisk profil, der sikrer bæredygtighed såvel som god forretningsetik gennem sit grundlæggende virke som leverandør af vedvarende og grønne energiløsninger indenfor solcelleanlæg til erhverv.

For SolarFuture betyder bæredygtig forretning et langsigtet ansvar, herunder et ansvar for kvalitet, miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer der danner grundlag for virksomhedens
drift og fortsatte udvikling. Vores bæredygtighedsarbejde omfatter derfor både virksomhedens medarbejdere og virksomhedens leverandører, som begge er væsentlige dele af SolarFutures forsyningskæde.

SolarFuture tager afstand fra enhver form for diskrimination, korruption, tvangs- og børnearbejde. Det er vigtigt for os at vi kan leve op til kundernes forventninger omkring etik og miljø når vi indgår i et samarbejde. Vores etiske regelsæt sætter derfor rammen for hele vores forsyningskæde, hvorfor vi udelukkende handler med ligesindede leverandører og samarbejdspartnere. Vi er i løbende dialog med vores leverandører og bestræber os på at sikre at vores idealer overholdes.

Læs evt. vores Code of Conduct for Business Partners herunder som alle vores samarbejdspartnere har underskrevet.

CSR i SolarFuture – Socialt ansvar og hensyn til miljø

Som virksomhed har vi en klar strategi for at tage et socialt ansvar for områder der ligger os nært og tager særlige hensyn overfor miljøet i hverdagen og i særlig grad ved projekter.

Ved projekter som f.eks. markanlæg hvor naturen og miljøet skal tages hensyn til, tager vi altid udgangspunkt i de hensyn som opsættes. Vi har bl.a. levet Øresundsbroens nye solcellepark på Peberholm, som er udpeget Natura2000-område, hvorfor vi har udført solcelleparken efter strenge krav ift. de omkringliggende naturområder.

Herstedvang 10, 2620 Albertslund

CVR: 36456205